Var Palme en misslyckad inrikespolitiker?

Med anledning av att Olof Palme idag skulle fyllt 86 år om han levt tänkte jag faktakolla några av de påståenden som använts i den debatten om hans politiska arv. Med det stora fokus som bl.a. Palme-dokumentären medfört, har hans politiska roll för första gången på länge diskuterats på riktigt.

PM Nilsson, liberal debattör och informationschef för Bonnier tycker tex. det är dags för Palmes motståndare att omdefiniera bilden av Palme – till en lyckad högerinriktad utrikespolitiker men en misslyckad inrikespolitiker. På newsmill skriver han bla:

Minnet av Olof Palmes gärning som inrikespolitiker borde vara mer balanserat. I sak förlorade han tre val i rad och bröt dramatiskt med den stabilitet som Erlanders ledarskap innebar. Han bidrog starkt till att förvärra 70-talets industrikris, tycktes ointresserad av de mycket stora ekonomiska utmaningar som kom på 80-talet och radikaliserade opinionsbildningen till den grad att stödet för välfärdsstaten underminerades.

Jämfört med Göran Persson, som vann tre val i rad, la grunden för tillväxtskapande reformer och statsfinansiell stabilitet och krossade motståndet mot välfärdsstaten borde Olof Palme stå sig slätt.

Och i en liknande (nästan samma) artikel för två år sedan avslutade han med:

En som förlorar tre val i rad mot en som vinner tre gånger i rad.
En som är med om att störta svensk ekonomi i fördärvet mot en som räddar den och lägger grunden för en mycket lång period av tillväxt.

Palmes betydelse för politiken, polariseringen och stödet till välfärdsstaten är en fråga jag överlämnar åt statsvetare att diskutera. Men hur väl stämmer resten av påståendena. Här kommer faktakoll:

”Palme förlorade tre val i rad – Persson vann tre val i rad”
Bortsett från att det inte går att endast bedöma en politikers framgång efter valresultat på det sätt PM Nilssson gör – så stämmer inget av påståendena i sak. Palme förlorade inte tre val i rad. Persson vann inte tre val i rad.
   valresultat s

För det första förlorade Palme bara två val (markerade i grafen) 76 och 79 och av de elva val då Palme fanns på regeringskansliet vann hans parti regeringsmakten i nio val och förlorade två. För det andra vann Persson bara två val, inte tre. Han var ordförande från 1996 till 2007 och förlorade det sista mot Fredrik Reinfeldt 2006.

Under Palmes tid fick (s) aldrig under 42 procent av rösterna. Persson hade aldrig över 40. I snitt fick Palme 44 procent av rösterna i sina sex val. Persson fick 37 procent.

Med undantag för valet 94 (efter finanskrisen) har (s) aldrig fått resultat motsvarande de under Palmes och Erlanders tid. Trenden har varit stadigt nedåtgående.

Igen, valresultaten är inte den enda (om ens någon) mätare på en ledares politisk betydelse. Socialdemokratins minskade stöd har långt fler och tyngre förklaringar än vem som leder partiet, precis som tex centerpartiet idag. Men att som PM Nilsson använda dessa som argument för Palmes misslyckade som inrikespolitiker gentemot senare ledare håller inte.

”Palme störtade Sveriges ekonomi i fördärvet”
Hur väl stämmer PM Nilssons påstående om att Palme störtade Sveriges ekonomi i fördärvet. Det är ju en komplicerad sak att svara på och ett fullständigt svar av Palmes betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling är svår att göra. Det är oändligt många aspekter att ta med i beräkningen och en sådan blir dessutom alltid politisk.

Klart är i alla fall att Sveriges ekonomiska utveckling sedan kriget var relativt bra, både ur ett historiskt och ett samtida internationellt perspektiv. Sverige hade en ganska unik särställning där vi förenade hög tillväxt, med minskade klyftor, låg arbetslöshet och hög sysselsättning.

Enskilda politikers påverkan på gott och ont är inte lätt att avgöra, men man kan slå fast att den stora katastrofen i var fall inte ägde rum med Palme vid rodret.
bnp

Sveriges ekonomi har stadigt vuxit sedan kriget. I samband med tre internationella lågkonjunkturer har vi backat något vilket alltid sammanfallit med (eller om an så vill bidragit till) borgerliga regeringar.

Tittar man närmare på den årliga tillväxten-takten  ser vi att den visserligen låg något lägre under Palmes 70-tal än under Erlanders 60-tal, men å andra sidan var den högre under Palmes tid vid makten än under hans efterträdare.

tillväxtBilden att Persson, till skillnad från Palme skapade ”tillväxtskapande reformer och statsfinansiell stabilitet” går i vart fall inte att hitta i slutresultatet, själva tillväxten.

I genomsnitt ökade BNP per capita med 3 procent per år under Palmes år vid makten, det är på samma nivå, eller tom. något högre under Perssons tid. Detta kan jämföras med negativ per capita-tillväxt under regeringen Bildt och faktiskt nuvarande Reinfeldtska regeringen fram till 2010.

Att Palme under hela sin tid vid makten kunde uppvisa goda tillväxtsiffror, till skillnad från alla tre borgerliga regeringar har så klart att göra med att Socialdemokraterna förlorade makten precis innan eller i samband med stora konjunkturnedgångar. Men att påstå att det var Palme störtade landets ekonomi i fördärvet känns ändå inte helt rättvist, med hänvisning till ovanstående diagram.

Arbetslöshet
Det finns naturligtvis andra mått för att avgöra om ekonomin störtades i fördärvet. Enligt denna graf från OECD behövde Palme aldrig slåss mot en arbetslöshet över fyra procent, en arbetslöshet som nästan varje år med Palme var lägre än året innan.

En stor skillnad mot situationen efter 1990 där arbetslösheten på årsbasis aldrig varit under 5 procent oavsett om statsministern hetat Carlsson, Bildt, Persson eller Reinfeldt.

arbetslöshet

Sammanfattning:
Det är möjligt att det finns fog för påståendet att Palme var en mindre lyckad inrikespolitiker, framför allt finns det ett utrymme för egen tolkning, frågan kan aldrig ha ett enda svar. Men en nyanserad bild av utvecklingen under efterkrigstiden bör ändå framhålla en viss framgång för Sverige. Man kan inte blunda för att det ändå gick ganska bra.

Utifrån de kriterier om PM Nilsson själv sätter upp, valresultat, ekonomisk framgång var Palme väldigt framgångsrik, såväl historiskt som internationellt. Och i vart fall inte sämre än sina efterträdare.

Samt att man bör hålla koll på vem som vann och förlorade riksdagsvalen.

Det här inlägget postades i Blogg-inlägg, Sverige. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Var Palme en misslyckad inrikespolitiker?

  1. Roger skriver:

    Intressant graf gällande arbetslösheten. Sammanfaller inte ‘början’ på de höga staplarna med att finansmarknaden avreglerades?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s