Liten glimt från FN:s svarta hål

Under rubriken FN:s svarta hål har SvD det senste dagarna drivit en kampanj mot FN-biståndet. Vissa delar av kritiken är relevanta och bra att de lyfts upp. Det är också bra att UD:s biståndshantering överlag granskas bättre. Det har saknats.

Men i SvDs kampanj hantaras deltaljer så slarvigt och överdrifterna blir så stora att de ganska snart landar i väldigt hårddragna vinklingar, som denna:

I dagens SvD-granskning framgår att Sverige har skickat 24 miljarder i kontant bistånd till FN de senaste tre åren, utan att veta hur pengarna egentligen används. Hur reagerar du på dessa uppgifter?

Bilden har givits att Sverige pumpar in pengar i FN och inte bryr sig om resultat, att inga resultat har kunna mätas och att det inte går att säga om något över huvudtaget blir bättre. Den bilden stämmer inte. Här är några utdrag från regerignens egen bild av vad det multilaterala biståndet har givit (hämtat från senaste budgetproppen)

 

Sveriges multilaterala bistånd har genom:

Globala fonden bidragit till att…
 • 4,2 miljoner människor fått tillgång till bromsmediciner mot aids
 • 440 000 hiv- positiva kvinnor har erhållit behandling mot mödra-barnsmitta
 • 1,1 miljoner människor har diagnosticerats och erhållit behandling mot tuberkulos.
 • 75 miljoner myggnät distribuerats och 47 miljoner behandlingar av malaria har genomförts under 2012
UNFPA…
 • stärkt och utökat barnmorskeutbildningar i 30 länder och kapaciteten för akut förlossnings- och neonatalvård på lokal nivå i 32 länder.
 • bidragit till att 95 länder har designat, implementerat och utvärderat sexualundervisningsprogram och stärkt sin kapacitet för att nå ut med sexuell och reproduktiv hälsoinformation till unga människor.
Världsbanken bidragit till att…
 • antalet kvinnor som får tillgång till vård före födselnhar ökat till 50 miljoner i år
 • 128 miljoner barn har vaccinerats
 • öka transparens och förbättra allmänhetens tillgång till information i 72 länder
 • att Världsbankens klimatfonder bidrog till utsläppsminskningar om 184 miljoner ton utöver de minskningar samarbetet med GEF resulterat i (se nedan).
 • stödja för närvarande 31 miljoner aktiva mikrolånekonton.
 • 78 miljoner kvinnor och flickor har fått stöd från sociala skyddsprogram och andra riktade insatser.
WHO..
 • bidragit till att sammanställt en lista över livräddande läkemedel och produkter, vilket förväntas bidra till att förhindra sex miljoner dödsfall fram till 2015.
UNDP bidragit till…
 • reformer av den offentliga sektorn i 95 länder och stärkt kapaciteten i mer än 60 parlament och 70 institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter.
 • stöd till 50 folkomröstningar och valprocesser i Afrika varav 85 % bedömdes som fria och rättvisa.
 • att 56 länder fick stöd med syfte att öka fattiga och utsatta människors tillgång till förnyelsebar energi.
Unicef bidragit till att…
 • att 6300 hälsokliniker i 52 länder förbättrat förlossningsvården (Unicef)
 • 100 miljoner barn vaccinerades mot mässling (Unicef)
 • 55 miljoner barn fick behandlade myggnät som skyddar dem mot malaria.
 • att 25 000 hälsokliniker har förbättrat rutiner för att förhindra hiv-smitta till barnet.
 • 24 miljoner människor fick tillgång till förbättrade sanitetsfaciliteter.
 • 3,6 miljoner barn i utsatta situationer (konflikter och naturkatastrofer) erhöll grundläggande utbildning av god kvalité.
 • att 122 länder förbättrade sina lagar för skydd av flickor och pojkar mot skadliga sedvänjor, våld, utnyttjande och exploatering.
Gavi bidragit till…
 • vaccinering av 46,5 miljoner barn vilket räddat en halv miljon barns liv
UNWOMEN bidragit till ökad jämställdhet genom att…
 • 7 länder fått en ökad andel säten för kvinnor efter nationella och lokala val,
 • 18 länder har implementerat policyer för att försäkra kvinnors jämlika tillgång till produktiva resurser
 • 30 länder har antagit lagar och strategier för att åtgärda våld mot kvinnor och flickor.
 • 57 % av länderna UN Women stödjer har inkorporerat jämställdhetsprioriteringar i nationella planer och budgetar.
GEF bidragit till att…
 • 24 klimatrelaterade projekt slutförts som har minskat utsläppen av växthusgaser med 131 miljoner ton under 2012.
Regionala investeringsbanker bidragit till…
 • att öka vattenreningskapaciteten i Afrika med nära 3200000 m3 per dag.
 • att utbilda över 2 450 000 lärare i Asien under perioden 2009-2012.
 • förbättrad tillgång till transport för 34 miljoner människor.

Förutom detta rapporterar regeringen även att FN:s katastrof- och humanitära arbete har bidragit med detta:

 • Unicef gav humanitär respons i 292 humanitära kriser i 80 länder.
 • De försåg 18,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten.
 • Bistod ca 1,8 miljoner akut undernärda barn mellan 6 och 59 månader.
 • Vaccinerade 52,3 miljoner barn mellan 6 månader och 15 år mot mässlingen.
 • Möjliggjorde tillgång till, och förbättrad kvalitet av, skolgång för 6 miljoner barn i områden drabbade av humanitära katastrofer.
 • Återintegrerade över 11 600 före detta barnsoldater i familjer och samhällen.
 • WFP bistod 97,2 miljoner människor (varav 85 procent kvinnor och barn) i 80 länder med olika typer av matstöd.
 • Av dessa 6,5 miljoner internflyktingar och 2,4 miljoner flyktingar.
 • De försåg 9,8 miljon undernärda barn med särskilt nutritionsstöd.
 • De försåg 15,1 miljoner skolbarn med skolmåltider.
 • De bistod 1,6 miljoner människor som lever med hiv/aids och tuberkulos med mat, kontakt- och kupongstöd liksom nutritionsprogram.
 • De bistod 8 miljoner människor med kontant- och kupongstöd vilket är nästan dubbelt så många som år 2011.
 • UNRWA har genomfört 10,7 miljoner hälsokonsultationer inom UNRWAs hälsocenter.
 • De bistod 22 054 barn med särskilda utbildningsbehov.
 • De återuppbyggde skydd för 496 fattiga flyktingfamiljer boende i undermåliga förhållanden.
  Deras ”Job Creation Programme” i Gaza skapade 7 998 fulltidsarbeten,
 • På Västbanken skapade UNRWA 56,837 arbetstillfällen.
 • UNRWA har även bidragit till att öka skyddet för de palestinska flyktingarna.
 • UNHCR har försett 35,4 miljoner fördrivna människor med skydd och stöd, varav 15,5 miljoner internflyktingar från konfliktsituationer.
 • De försåg över 600 000 drabbade med 4 500 ton förnödenheter (mellan januari 2011 och juni 2012).
 • OCHA har samordnat humanitärt bistånd för 54 miljoner drabbade människor.
 • Stärkt humanitärt ledarskap på landnivå.
 • FN:s katastroffond kanaliserade medel till nästan samtliga kriser under 2012. Finansierade totalt 546 projekt i 49 länder.
Det här inlägget postades i Blogg-inlägg. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Liten glimt från FN:s svarta hål

 1. Ping: Lite trött… | In- och utvecklingar

 2. Axel Segerström skriver:

  … To’o de’e … ??? … ? …

 3. Bert Ahlin skriver:

  Håller med om kritiken mot Svd. Om kravet på biståndsresultat skall värderas som man kollar upp var man kan köpa mest potatis för 100kr, då får vi lägga ner allt bistånd från i-värden!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s